Auto centar Intersrem

Kontakt podaciMenadžment:

Vladimir Divjak
Generalni direktor
Tel: +381 21 68 51 800
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: vladimir.divjak@intersrem.co.rs


Prodaja i postprodaja:

Dragan Božin
Direktor
Tel: +381 21 68 51 822
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 06
E-mail: dragan.bozin@intersrem.co.rs

Petar Plužarević
Zamenik direktora
Tel: +381 21 68 51 800
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 05
E-mail: petar.pluzarevic@intersrem.co.rs


Prodaja:

Nemanja Mirković
Menadžer - specijalista prodaje
Tel: +381 21 68 51 817
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 07
E-mail: nemanja.mirkovic@intersrem.co.rs

Dejan Aćimović
Menadžer - specijalista prodaje
Tel: +381 21 68 51 818
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 02
E-mail: dejan.acimovic@intersrem.co.rs

Sonja Kurjački
Prodavac
Tel: +381 21 68 51 815
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 26 54
E-mail: sonja.kurjacki@intersrem.co.rs


Postprodaja:

Bojan Bilić
Menadžer postprodaje
Tel: +381 21 68 51 830
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 01
E-mail: bojan.bilic@intersrem.co.rs

Nemanja Bilbija
Šef servisa
Tel: +381 21 68 51 800
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 03
E-mail: nemanja.bilbija@intersrem.co.rs


Prijem vozila na servis:

Božidar Kovačević
Servisni savetnik
Tel: +381 21 68 51 814
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 11 09
E-mail: bozidar.kovacevic@intersrem.co.rs


Rezervni delovi - magacin:

Snežana Strajnić
Menadžer magacina
Tel: +381 21 68 51 826
Fax: +381 21 68 51 811
Mob: +381 62 25 14 31
E-mail: skladiste@intersrem.co.rs

Jasna Kričković
Magacioner
Tel: +381 21 68 51 826
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: skladiste@intersrem.co.rs


Računovodstvo:

Slađana Miljanović
Računovođa
Tel: +381 21 68 51 821
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: finansije@intersrem.co.rs

Stevo Rokvić
Računovođa
Tel: +381 21 68 51 826
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: finansije@intersrem.co.rs


Infopult:

Ksenija Vin
Administrativni radnik
Tel: +381 21 68 51 800
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: finansije@intersrem.co.rs

Vanja Pavić
Administrativni radnik
Tel: +381 21 68 51 800
Fax: +381 21 68 51 811
E-mail: finansije@intersrem.co.rs